درب اتوماتیک فریم لس

درب اتوماتیک فریم لس

فروش ویژه درب اتوماتیک فریم لس

درب اتوماتیک فریم لس در مدل از فریم و شیشه فقط یک فک نگهدارنده در بالای فریم برای نگه داشتن شیشه مورد استفاده قرار میگیرد.

.

همچنین بخوانید مقاله انواع فریم درب اتوماتیک