کلید تعیین وضعیت دیجیتال درب اتوماتیک رایمون

کلید تعیین وضعیت دیجیتال درب اتوماتیک رایمون

این کلید قابلیت کنترل کامل وضعیت درب و تعیین حالت های اصلی عملکرد شامل:اتوماتیک، دستی (زمستانه) ، یکسو تردد(ورود ممنوع)، دائم باز، دائم قفل را دارد.

 

همچنین بخوانید نمایندگی درب اتوماتیک تانیش در تهران